Algemene Voorwaarden

 • In geval van annulering minder dan 60 dagen voor aankomst wordt 50% van de verblijfskost aangerekend.  
  Minder dan 30 dagen voor aankomst wordt 100% van de verblijfskost aangerekend.  
  Bij vroegere annulering wordt 50 € dossierkosten verrekend.
  Deze annuleringscondities gelden niet voor non-refundable reserveringen.
 • Non-refundable reserveringen kunnen niet worden geannuleerd, noch kunnen veranderingen aangebracht worden aan deze reserveringen. Er wordt ten allen tijde 100% van de verblijfskost aangerekend.
 • Alle voorgestelde prijzen zijn exclusief (toekomstig ingevoerde) toeristenbelasting. Indien deze van toepassing blijkt voor een verblijfsperiode, zal deze gescheiden van de kamerprijs rechtstreeks gefactureerd worden aan de verblijvende gast, ook indien de invoering hiervan nog niet concreet was op het ogenblik van boeking. Deze eventuele taks valt volledig ten laste van de gast, opgelegd door de gemeente, en kan onder geen beding verhaald worden op het hotel.
 • Het verblijf wordt ten laatste op de dag van vertrek betaald, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. Op de vervaldag van onbetaalde facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen, met een minimum van 25.00€.
 • Bij geschillen is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.
 • Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd bevestigd te worden door Hotel Villa Anita. Zonder de bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking.
 • Behoudens de volledig bewuste, vrijwillige en schriftelijke ondertekening door de zaakvoerder hieromtrent, wordt er geen enkele commissie toegestaan.
 • Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen heeft de hotelier het recht de boeking te annuleren.
 • Hotel Villa Anita zal redelijke inspanningen verrichten om correcte en up-to-date informatie te verschaffen op onze website. Hotel Villa Anita kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Hotel Villa Anita kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website.

Huisdieren

Honden zijn onze vrienden en dus welkom in het Hotel Villa Anita.
We vragen u enkel een supplement van € 12 per nacht per huisdier voor het onderhoud van de kamer.
Huisdieren zijn niet toegelaten in het restaurant, zwembad of Sanocenter.

Aankomst

 • De sleutels worden overhandigd vanaf 15.00 uur de dag van aankomst.
 • Bij betaling van voorschot of opgave van kredietkaartnummer worden
  de kamers gegarandeerd tot 18u op de dag van aankomst. Indien klanten later dan 18u wensen in te checken, dienen ze dit tijdig te melden aan de receptie.

Vertrek – Check-out

 • Wij vragen de kamer te verlaten op de vertrekdag voor 11u. Na 11 uur en voor 12u00, wordt 15 euro kosten  in rekening gebracht. Na 12.00 u wordt steeds de volgende nacht in rekening gebracht.
 • Uitzonderingen zijn enkel mogelijk indien anders bedongen.

Verblijf

 • Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van Hotel Villa Anita, dient de schade op eenvoudig verzoek van Hotel Villa Anita vergoed te worden en dit uiterlijk bij het vertrek van de klant.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van op het hotelterrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.
 • In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes. In navolging van deze wetgeving worden alle kamers uitsluitend verhuurd als niet-rokers kamers. Bij het ontstaan of achterlaten van rookgeur in de kamer (of op een andere openbare niet-rokersplaats in het hotel), worden schoonmaakkosten en/of herstellingskosten aangerekend. Het hotel zal deze kosten berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van 250 €.
 • Hits: 3715

Hotel Villa Anita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+32 (0)58 42 00 43

Disclaimer: photo's are for illustration, decoration and position of the room may deviate
Reproduction of the site for commercial purpose, in whole or in part, is prohibited without the written permission of Hotel Anita. However, we do encourage you to mention and link to the site.

All indicated prices are exclusive of (future introduced) tourist tax. If this proves to be applicable for a stay period, this will be billed separately from the room price, directly to the staying guest, even if the introduction of this tax was not yet concretely detailed at the time of booking. This possible tax is entirely due by the guest, imposed by the community, and can under no circumstances be recovered from the hotel.